Writeaholic.nl

Het is je vast niet ontgaan; op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving ingegaan. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemend Nederland. Oók voor eerstelijns zorgpraktijken. Hebben zij hun privacy wel op orde? Daarover schreef ik voor Infomedics een whitepaper.

Whitepaper: is uw praktijk al klaar voor de AVG?

Vanaf 25 mei wordt het nóg belangrijker om de bescherming van persoonsgegevens als eerstelijns zorgpraktijk goed op orde te hebben. In dit whitepaper leest de eerstelijns zorgverlener waarom dataveiligheid en het zorgdragen voor de privacy van patiënten en cliënten zo ontzettend belangrijk is.

Bekijk de whitepaper

Verder ontdekt de lezer wat er allemaal verandert onder de nieuwe wetgeving. En wat dat voor zijn of haar praktijk betekent. Tot slot staat er in dit whitepaper een handige checklist. Daarmee krijgt de zorgverlener inzicht in of zijn of haar praktijk klaar is voor de nieuwe privacywet én ontdekt de lezer meteen of hij/zij op dit moment wel veilig genoeg omgaat met de (data)privacy van patiënten en cliënten.